Thiết kế chung cư HH3C Linh Đàm

 Sơ đồ thiết kế căn hộ HH3C Linh Đàm

Tổng thể mặt bằng:

 

Sơ đồ thiết kế kiot chung cư HH3C Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tầng 2 chung cư HH3C Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tầng 3,4,5 chung cư HH3C Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tầng 6 đến 40 chung cư HH3C Linh Đàm

 Thiết kế chi tiết căn hộ HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 02 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 04 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 06 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 08 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 10 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 12 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 14 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 16 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 18 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 20 chung cư HH3C Linh Đàm

hot line

Nguyễn Sơn- 0983 721 247 Văn Hòa-0982 118 594

 

Thế Nam-0978 257 582  Nguyễn Diệp-0911 523 015


Thiết kế căn 22 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 24 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 26 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 28 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 30 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 32 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 34 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 36 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 38 chung cư HH3C Linh Đàm


Thiết kế căn 40 chung cư HH3C Linh Đàm

Số lượt đọc: 2048 -
Chan