Thiết kế chung cư HH3B Linh Đàm

 Thiết kế mặt bằng tổng thể tòa B Chung cư HH3 Linh Đàm gồm có: 

Sơ đồ mặt bằng Kiot  

 

 Kiot chung cư HH3B Linh Đàm

  

 

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH3B Linh Đàm

 

Sơ đồ tầng 3,4,5 chung cư HH3B Linh Đàm

Sơ đồ tầng 6 đến 40 chung cư HH3B Linh Đàm

Thiết kế chi tiết từng căn hộ cụ thể chung cư HH3B Linh Đàm

 

 

 

Căn 02 chung cư HH3B Linh Đàm

 

 

Căn 04 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 06 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 08 chung cư HH3B Linh Đàm

 Căn 10 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 12 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 14 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 16 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 18 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 20 chung cư HH3B Linh Đàm

hot line

Nguyễn Sơn- 0983 721 247 Văn Hòa-0982 118 594

 

Thế Nam-0978 257 582  Nguyễn Diệp-0911 523 015

căn 22 chung cư HH3B Linh Đàm

căn 24 chung cư HH3B Linh Đàm

căn 26 chung cư HH3B Linh Đàm

căn 28 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 30 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 32 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 34 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 36 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 38 chung cư HH3B Linh Đàm

Căn 40 chung cư HH3B Linh Đàm

Số lượt đọc: 1944 -
Các bài viết khác
Chan