Thiết kế chung cư HH2C Linh Đàm

  Chung cư HH2C Linh Đàm cao 40 tầng, trong đó 1 tầng trung tâm thương mại + kiot, tầng 2 đến 40 là nhà ở thương mại ( có sổ hồng mãi mãi ), tầng 41 là penhouse ( không sổ hồng nhưng có diện tích thực tế lớn ).

sơ đồ Kiot chung cư HH2C Linh Đàm

Sơ đồ mặt bằng Kiot chung cư HH2C Linh Đàm


 Sơ đồ mặt bằng tầng 2 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ mặt bằng tầng 3 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ mặt bằng tầng 4,5 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ mặt bằng tầng 6 đến 40 chung cư HH2C Linh Đàm


Với thiết kế phục vụ cho người dân có thu nhập khá nên thiết kế với diện tích khá nhỏ từ 45.48 đến 76.27m2. Sau đây là chi tiết thiết kế căn hộ từng khoảng tầng khác nhau:

* Thiết kế căn 1 phòng ngủ 45,48m2 47,62m2 : căn 16 ; 18 ; 36 và căn 38

 

Sơ đồ căn 16 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 18 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 36 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 38 chung cư HH2C Linh Đàm

* Thiết kế căn 2 phòng ngủ HH2C Linh Đàm diện tích 55,59m2 ;  65,52m2 ; 67,04m2  : căn 04; 06; 08; 10; 24; 26; 28; 30; 14; 20;34; 40

Thiết kế căn 2 ngủ 55,59m2 : 


Sơ đồ căn 14 chung cư HH2C Linh Đàm


 

Sơ đồ căn 20 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 34 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 40 chung cư HH2C Linh Đàm

Thiết kế căn 2 ngủ 65,52m2:


Sơ đồ căn 06 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 08 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 26 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 28 chung cư HH2C Linh Đàm

 hot line

Nguyễn Sơn- 0983 721 247 Văn Hòa-0982 118 594

 

Thế Nam-0978 257 582  Nguyễn Diệp-0911 523 015

 

Thiết kế căn 2 ngủ 67,04m2:


Sơ đồ căn 04 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 10 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 24 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 30 chung cư HH2C Linh Đàm

* Thiết kế căn 3 ngủ diện tích 76,27m2: căn 02; 12; 22 và căn 32

Sơ đồ căn 02 chung cư HH2C Linh Đàm

Sơ đồ căn 02 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 12 chung cư HH2C Linh Đàm


Sơ đồ căn 22 chung cư HH2C Linh Đàm

Sơ đồ căn 32 chung cư HH2C Linh Đàm

Sơ đồ căn 32 chung cư HH2C Linh Đàm

Số lượt đọc: 2852 -
Chan