Thiết kế chung cư HH2B Linh Đàm

 Chung cư HH2B Linh Đàm cao 40 tầng, trong đó 1 tầng trung tâm thương mại + kiot, tầng 2 đến 40 là nhà ở thương mại ( có sổ hồng mãi mãi ), tầng 41 là penhouse ( không sổ hồng nhưng có diện tích thực tế lớn ).

Thiết kế mặt bằng Kiot chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế tầng 2 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế tầng 3 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế tầng 4,5 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế tấng  6 đến 40 chung cư HH2B Linh Đàm

Với thiết kế phục vụ cho người dân có thu nhập khá nên thiết kế với diện tích khá nhỏ từ 45.48 đến 76.27m2. Sau đây là chi tiết thiết kế căn hộ từng khoảng tầng khác nhau:

* Thiết kế căn 1 phòng ngủ 45,48m2 47,62m2 : căn 16 ; 18 ; 36 và căn 38

Thiết kế căn 16 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 18 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 36 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 36 chung cư HH2B Linh Đàm

* Thiết kế căn 2 phòng ngủ chung cư HH2B diện tích 55,59m2 ;  65,52m2 ; 67,04m2  : căn 04; 06; 08; 10; 24; 26; 28; 30; 14; 20;34; 40

Thiết kế căn 2 ngủ 55,59m2 : 


Thiết kế căn 14 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 20 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 34 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 40 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 2 ngủ 65,52m2:

Thiết kế căn 06 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 06 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 08 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 26 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 28 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 2 ngủ 67,04m2:

Thiết kế căn 04 chung cư HH2B Linh Đàm

Thiết kế căn 04 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 10 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 24 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 30 chung cư HH2B Linh Đàm

hot line

Nguyễn Sơn- 0983 721 247 Văn Hòa-0982 118 594

 

Thế Nam-0978 257 582  Nguyễn Diệp-0911 523 015

 

* Thiết kế căn 3 ngủ diện tích 76,27m2: căn 02; 12; 22 và căn 32


Thiết kế căn 02 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 12 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 22 chung cư HH2B Linh Đàm


Thiết kế căn 32 chung cư HH2B Linh Đàm

 

Số lượt đọc: 2717 -
Các bài viết khác
Chan