Thiết kế chung cư HH1A linh Đàm

 Thiết kế căn hộ tòa A chung cư HH1 Linh Đàm

Tòa HH1A cao 41 tầng:
- 1 Tầng hầm thông cả 3 tòa chung cư  HH1A, HH1B, HH1C
- Tầng 1 là tầng trung tâm thương mại và kiot: 

 

 

Mặt bằng tầng 2 HH1A:

 

 

 Căn hộ 2 phòng ngủ: 57.83m2, 69.33m2, 58.87m2

 

Mặt bằng tầng 3, 4, 5: 

 

Mặt bằng thiết kế tầng 3,4,5 chung cư HH1A Linh Đàm

 

- Căn hộ 1 phòng ngủ: 44.95m2, 45.84m2, 47.62m2
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 53.24, 55.63, 55.59m2, 54.8765.52m2, 67.04m2
- Căn hộ 3 phòng ngủ: 76.27m2

 

Thiết kế tầng 6 Đến 40 chung cư HH1A:

Mặt bằng thiết kế tầng 6 đến 40 chung cư HH1A Linh Đàm

 

- Căn 1 phòng ngủ: 45.48m2; 47,62 m2
- Căn 2 phòng ngủ: 55.59m2, 65.52m2, 67.04m2
- Căn 3 phòng ngủ: 76.27m2

 * Thiết kế căn 1 phòng ngủ 45,48m2 47,62m2 : căn 16 ; 18 ; 36 và căn 38

 

Thiết kế căn hộ 16 chung cư HH1A Linh Đàm

 

Thiết kế căn hộ 18 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn hộ 36 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn hộ 36 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn hộ 38 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn hộ 38 chung cư HH1A Linh Đàm

 

 * Thiết kế căn 2 phòng ngủ HH1A Linh Đàm diện tích 55,59m2 ;  65,52m2 ; 67,04m2  : căn 04; 06; 08; 10; 24; 26; 28; 30; 14; 20;34; 40

 

Thiết kế căn 2 ngủ 55,59m2 : 

 

Thiết kế căn số 14 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 14 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 20 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 20 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 34 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 34 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 40 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn số 40 chung cư HH1A Linh Đàm

hot line

Nguyễn Sơn- 0983 721 247 Văn Hòa-0982 118 594

 

Thế Nam-0978 257 582  Nguyễn Diệp-0911 523 015

 Thiết kế căn 2 ngủ 65,52m2: 06, 08, 26, 28

Thiết kế căn 06 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 06 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 08 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 08 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 26 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 26 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 28 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 28 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 2 ngủ 67,04m2: 04, 10, 24, 30

Thiết kế căn 04 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 04 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 10 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 10 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 24 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 24 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 30 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 30 chung cư HH1A Linh Đàm

* Thiết kế căn 3 ngủ diện tích 76,27m2: căn 02; 12; 22 và căn 32

Thiết kế căn 02 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 02 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 12 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 12 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 22 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 22 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 32 chung cư HH1A Linh Đàm

Thiết kế căn 32 chung cư HH1A Linh Đàm

 

 

Số lượt đọc: 2453 -
Các bài viết khác
Chan