Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH02

  Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-2B nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Than...
Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-2C nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà Cienco5...
 Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà C...
 Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02-1B nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà C...
 Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02 nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà Cien...
 Chung cư Thanh Hà B1.4-HH02 nằm trong chuỗi các dự án chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà Cien...