Chung cư Thanh Hà B1.4 - HH01

 Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01C thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án với...
   Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01A thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án...
   Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01A thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án...