Chung cư Thanh Hà B1.3

  SƠ ĐỒ CHUNG CƯ B1.3 HH03A THANH HÀ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CHUNG CƯ B1.3 HH03A THANH HÀ MƯỜNG THA...
 Tòa chung cư T3 B1.3 Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chung cư B1.3 Thanh Hà....
Tòa chung cư T2 B1.3 Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chung cư B1.3 Thanh Hà....
  Tòa chung cư T1 B1.3 Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chung cư B1.3 Thanh Hà....