Chung cư Thanh Hà B1.3 - HH03

 Tòa chung cư B1.3 - HH03C Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chung cư B1.3 Thanh....
    Tòa chung cư B1.3 - HH03B Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chun...
   Tòa chung cư B1.3 - HH03A Thanh Hà Mường Thanh Cienco 5 nằm trong tổ hợp chung cư B...