Chung cư HH3 Linh Đàm

Thiết kế chung cư HH3A Linh Đàm

 Mặt bằng thiết kế tổng thể và chi tiết căn hộ chung cư HH3A Linh Đàm, Sơ đồ mặt bằng Kio...
 Sơ đồ thiết kế căn hộ HH3C Linh Đàm
 Thiết kế mặt bằng tổng thể tòa B Chung cư HH3 Linh Đàm gồm có: Sơ đồ mặt bằng Kiot