Thiết kế

 Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01C thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án với...
   Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01A thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án...
   Chung cư Thanh Hà B1.4 – HH01A thuộc dự án khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh. Dự án...

Thiết kế chung cư HH2A Linh Đàm

   Chung cư HH2A Linh Đàm  được mở bán cuối cùng trong tổ hợp HH cao 40 tầng, t...

Thiết kế chung cư HH1B Linh Đàm

  Thiết kế căn hộ chung cư HH1B Linh Đàm. Tòa chung cư cao 41 tầng: - Tầng 1 là tần...
  Chung cư HH4C Linh Đàm cao 36 tầng, trong đó 1 tần trung tâm thương mại + kiot, tầng 2....

Thiết kế chung cư HH3A Linh Đàm

 Mặt bằng thiết kế tổng thể và chi tiết căn hộ chung cư HH3A Linh Đàm, Sơ đồ mặt bằng Kio...

Thiết kế chung cư HH1C Linh Đàm

Thiết kế căn hộ chung cư HH1C Linh Đàm Tòa HH1C cao 41 tầng: - 1 Tầng hầm thông cả 3 tòa chu...
 Thiết kế căn hộ tòa A chung cư HH1 Linh Đàm Tòa HH1A cao 41 tầng: - 1 Tầng hầm thông c...
  Chung cư HH2C Linh Đàm - dự án cuối của tổ hợp HH cao 40 tầng, trong đó 1 tầng...
Trang2/3 [1][2][3] Chuyển nhanh