Tuyển dụng

Ngày đăng tin: 05/04/2016 - Ngày hết hạn: 05/04/2016
Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Nhân viên Kinh Doanh Bất Động Sản làm việc tại Hà Nội số lượng 3 người với chế độ đãi ngộ hấp dẫn - môi trường làm việc thân thiện.
Ngày đăng tin: 17/08/2015 - Ngày hết hạn: 17/08/2015
 Hiện tại để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ, chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có khả năng và tâm huyết cho vị trí Nhân viên thiết kế nội thất làm việc tại Hà Nội